top of page
กระดาษม้วน 2 ก๊อปปี้ 75X75 (ท้องตลาด)

กระดาษม้วน 2 Copy

ข้อมูลสินค้า

จำนวน / Specification

10

ม้วน

บรรจุ / Packing

บรรจุ (ห่อใหญ่) / Bulk Pack

Size

75x75 นิ้ว

Spec

กระดาษม้วน เคมี 2 ชั้น

Gram

Product ID

862-75X75-2CP

Barcode

8.85E+12

Color

bottom of page